češtiny - jodymaster

BlockCad


BlockCad - Virtuální LEGO

BlockCad (2.12 a 3.0 beta 9 )

Už podle názvu není toto zrovna akční hra. Nicméně alespoň děti by z tohoto programu mohli mít radost. S tímto legem si mohou hrát i děti mladší ho věku, něž je udáváno na krabicích se stavebnicí. Důvod je jasný, zde žádnou kostičku nespolknou!! V podstatě je to virtuální LEGO. Program se chová podobně jako vizualizace objektu v autocadu s objektem lze různě točit, naklápět, převracet i zprůhlednit atd… K dispozici je spoustu tvarů kostek a nespočet barviček, v programu naleznete i objekty hotové, ty vaše je možné bezpečně uložit a v dalším čase na nich můžete dál pokračovat a vylepšovat. Takže už vše záleží na vaší prostorové představivosti.

náhled na BlockCad obrazovku

náhed na BlockCad obrazovku

Aplikace češtiny 2.12 a 3.0 Beta 9, jak program počeštit :

Návod : pro verzi 2.12
Aplikace: Instalační program s průvodcem a přednastavenou cestou . Základem úspěchu nainstalování češtiny je důležité, aby původní originální soubor byl nahrazen .

Návod : pro verzi 3.0 beta 9
Počeštěný Blockcad.exe soubor nakopírujte do nainstalovaného programu, tak ,aby původní soubor byl přepsán.

Upozornění: Jako autor tohoto překladu do českého jazyka nenesu žádné riziko a nepřebírám žádnou zodpovědnost za případné problémy, které se u vás s aplikací tohoto souboru vyskytnou.

free download cz soubor
velikost souboru 377k čeština jako zip soubor k volnému stažení - BlockCad 2.12
velikost souboru 441k čeština jako zip soubor k volnému stažení - BlockCad 3 beta 9

Tento počeštěný soubor smí být volně používán za předpokladu, že se tím uživatel nebude jakkoli hmotně obohacovat.

Autorské právo na webovou prezentaci má portál www.cestiny.cz


domovská stránka k programu
www.gyugyi.com

domovská stránka aplikace.... home2.swipnet.se/~w-20413/