češtiny - jodymaster

Leech FTP


Leech FTP - FTP klient

Leech FTP verze programu : 1.3

O programu: Leech FTP je velmi dobře navržený FTP klient. Dokáže stahovat soubory z FTP i HTTP serverů. Může stahovat zároveň několik souborů, zatímco vy můžete procházet obsah FTP serveru nebo se připojovat k jinému. Podporuje proxy servery, umí stahovat i odesílat celé adresáře, obsahuje prohlížeč ZIP a RAR archivů. Nabízí vám také časové plánování stažení zvolených souborů a mnoho jiného.

Aplikace češtiny Leech FTP, jak program počeštit :

Návod : Instalační program nahradí původní exe soubor s angličtinou. Obvyklé umístění je na...C:\Program Files\LeechFTP\Leechftp.exe Doporučuji vytvořit zálohu přepisovaného souboru.

Upozornění: Jako autor tohoto překladu do českého jazyka nenesu žádné riziko a nepřebírám žádnou zodpovědnost za případné problémy, které se u vás s aplikací tohoto souboru vyskytnou.

free download cz soubor
velikost souboru 416k čeština jako zip soubor k volnému stažení - Leech FTP 1.3

Tento počeštěný soubor smí být volně používán za předpokladu, že se tím uživatel nebude jakkoli hmotně obohacovat.


domovská stránka k programu
stud.fh-heilbronn.de/~jdebis/leechftp/