češtiny - jodymaster

Ulead Photo Explorer


Ulead Photo Explorer

Ulead Photo Explorer verze programu : 7.0 , 8.0 , 8.5

Všechno v jednom pracovní nástroj pro vaše digitální média Je perfektní společník digitálním fotoaparátům a snímacích zařízení. Dává vám všechny potřebné možnosti k dosažení nádherných výtvorů. Jako správce obrázků toho hodně umí a poskytuje mnoho funkcí. Rychlé prohledávaní složek, katalogizace CD, různé úpravy obrázků např. vkládaní textu a zvuku, tvorba obrazových CD-R , DVD volné sdílení alb i fotografií na Webu a spoustu dalších možností.

náhled na Ulead Photo Explorer obrazovku

náhed na Ulead Photo Explorer obrazovku

Systémové požadavky pro verzi 8.0

Intel Pentium III Processor or above
Microsoft Windows 98, Windows 2000, Windows ME and Windows XP
64 MB of RAM (128 MB Recommended)
35 MB of available hard drive space for program installation
CD-ROM drive
True Color or High Color display and monitor
Windows-compatible display with at least 800 x 600 resolution
Windows-compatible mouse or pointing device
Windows-compatible sound card (recommended)
CD or DVD Burner (if you want to burn disc)
DirectX 8.1 or above

Aplikace češtiny Ulead Photo Explorer 7.0, jak program počeštit :

Aplikace: Instalační program s průvodcem a přednastavenou cestou . Základem úspěchu nainstalování češtiny je důležité, aby původní originální soubory byly nahrazeny . Doporučuji češtinu aplikovat do nově nainstalovaného programu

Aplikace češtiny Ulead Photo Explorer 8.0, jak program počeštit :

Rozbalte zip archív a soubory překopírujte do nainstalovaného programu, tak aby původní soubory byly nahrazeny.

Aplikace češtiny Ulead Photo Explorer 8.5, jak program počeštit :

Návod: Nakopírovat rozbalený patch do kořene nainstalovaného programu a dvouklikem spustit.
Patch_Pex_Res.exe
a
Patch_pexslide_res.exe
Soubory budou aktualizovány a budou automaticky vytvořeny zálohy originál souboru - Pex_Res.dll_back - pexslide_res.dll_back.
pro rozšíření čestiny můžete použít i 9 souborů z verze 8.0cz (seznam souborů naleznete ve staženém zip archívu nebo ZDE)

Upozornění: Jako autor tohoto překladu do českého jazyka nenesu žádné riziko a nepřebírám žádnou zodpovědnost za případné problémy, které se u vás s aplikací tohoto souboru vyskytnou.

free download cz soubor
velikost souboru 1.2M čeština jako zip soubor k volnému stažení - Ulead Photo Explorer 7.0
velikost souboru 965k čeština jako zip soubor k volnému stažení - Ulead Photo Explorer 8.0
velikost souboru 127k čeština jako zip soubor k volnému stažení - Ulead Photo Explorer 8.5

Tento počeštěný soubor smí být volně používán za předpokladu, že se tím uživatel nebude jakkoli hmotně obohacovat.

Autorské právo na webovou prezentaci má portál www.cestiny.cz