češtiny - jodymaster

JPEG ReSizer


JPEG ReSizer - hromadná úprava JPG

JPEG ReSizer verze programu : 2.1

Program - VikarPlus JPEG ReSizer Jednoduchá aplikace pro úpravu velikosti obrázku ve formátu JPG. Aplikace je výhodná pro hromadnou práci s JPG soubory. Jednoduchým způsobem zvolíme zdrojovou a cílovou složku souborů zadáte požadovanou velikost obrázku nebo výřezy a tímto je program připraven zpracovat velikost nebo výřezy vámi vybraných obrázků.

náhled na JPEG ReSizer obrazovku

JPEG ReSizer

Je dobrý a rychlý pomocník pro přípravu fotografií před tím než dáme fotografie do fotolabu . Jeho pomocí docílíme toho, že fotografie budou bez úprav ve fotoalbu zpracovány a nebudou mít bílé okraje. Záleží jen na správně zvoleném formátu ořezu. Zde je také ukázka ořezu jak to umí program. Nejdříve jsem obrázek z původní velikosti 1600×1200 pixelu zmenšil na 640×480 pixelu a potom oříznul na 640×400 pixelu.

Aplikace češtiny JPEG ReSizer, jak program počeštit :

Návod : Počeštěný Jpegrz.lng soubor nakopírujte do nainstalovaného programu, tak ,aby původní soubor byl přepsán. Obvyklé umístění je na...C:\Program Files\Vikarpls\Jpegrz Doporučuji vytvořit zálohu přepisovaného souboru.

Upozornění: Jako autor tohoto překladu do českého jazyka nenesu žádné riziko a nepřebírám žádnou zodpovědnost za případné problémy, které se u vás s aplikací tohoto souboru vyskytnou.

free download cz soubor
velikost souboru 3,5k čeština jako zip soubor k volnému stažení - JPEG ReSizer 2.1

Tento počeštěný soubor smí být volně používán za předpokladu, že se tím uživatel nebude jakkoli hmotně obohacovat.

Autorské právo na webovou prezentaci má portál www.cestiny.cz


domovská stránka k programu
www.vikarplus.com
free download apklikace programu JPEG ReSizer 2.1
velikost souboru 677k aplikace k volnému stažení - Free Aplikace JPEG ReSizer 2.1