češtiny - jodymaster

EncSpot


EncSpot - kvalita MP3 souborů

EncSpot verze programu : 2.0 basic

Program na kontrolu kvality MP3 souborů. Umožní ván na hlédnout do charakteristiky souboru . Dozvíte se jakým tokem dat disponuje daný soubor , jakým kodekem byl grabován atd..

náhled na EncSpot obrazovku

náhed na EncSpot obrazovku

Aplikace češtiny EncSpot 2.0 basic, jak program počeštit :

Aplikace není potřebná .
Obsah archivu : EncSpot.EXE Po rozbalení archívu je možné s programe okamžitě pracovat. Program se NEinstaluje.

Upozornění: Jako autor tohoto překladu do českého jazyka nenesu žádné riziko a nepřebírám žádnou zodpovědnost za případné problémy, které se u vás s aplikací tohoto souboru vyskytnou.

free download cz soubor
velikost souboru 274k čeština jako zip soubor k volnému stažení - EncSpot 2.0 basic

Tento počeštěný soubor smí být volně používán za předpokladu, že se tím uživatel nebude jakkoli hmotně obohacovat.

Autorské právo na webovou prezentaci má portál www.cestiny.cz


domovská stránka k programu
www.guerillasoft.com