češtiny - jodymaster

WebShots MyPhotos


WebShots MyPhotos

WebShots MyPhotos 1.0.0.3895

Program MyPhotos je průvodcem ukládání fotografií , nebo celých skupin fotografií na portál , tento program dovoluje nastavení publikace pro celou veřejnost , kde se můžete pochlubit svými fotografiemi celému internetovému světu , nebo jen pro úzce vybranou skupinu lidí.

náhled na WebShots MyPhotos obrazovku

náhed na WebShots MyPhotos obrazovku

Aplikace češtiny WebShots MyPhotos 1.0, jak program počeštit :

Návod :
Počeštěný MyPhotos.exe soubor nakopírujte do nainstalovaného programu tak, aby původní soubor byl přepsán. Doporučuji vytvořit zálohu originál souboru.

Upozornění: Jako autor tohoto překladu do českého jazyka nenesu žádné riziko a nepřebírám žádnou zodpovědnost za případné problémy, které se u vás s aplikací tohoto souboru vyskytnou.

free download cz soubor
velikost souboru 363k čeština jako zip soubor k volnému stažení - WebShots MyPhotos 1.0.0.3895 cz

Tento počeštěný soubor smí být volně používán za předpokladu, že se tím uživatel nebude jakkoli hmotně obohacovat.


domovská stránka k programu
www.webshots.com