češtiny - jodymaster

Jet-Audio


Jet-Audio - kompaktní přehrávač

Jet-Audio verze programu : 4.6 , 4.7 , 4.83

Kompaktní přehrávač se kterým lze přehrávat všechny běžné audio a video formáty. Při přehrávání audia lze využívat vestavěné efekty a k nastavení barvy zvuku jistě využijete vestavěný šestipásmový ekvalizér.

náhled na Jet-Audio obrazovku

náhed na Jet-Audio obrazovku

UIB Maker 4.xx

Popis podprogramu: UIB Maker je podprogram v Jet-Audio Sloužicí pro rychlé a hlavně jednoduché vytvoření vzledu(skinu) pro Jet-Audio. Pracuje s bitmap soubory. Stačí jedna bitmapa a v tomto podprogramu vytvoříme pěkný skin.

Aplikace češtiny Jet-Audio, jak program počeštit :

Aplikace: Instalační program s průvodcem a přednastavenou cestou . Základem úspěchu nainstalování češtiny je důležité, aby původní originální soubor byl nahrazen .

Upozornění: Jako autor tohoto překladu do českého jazyka nenesu žádné riziko a nepřebírám žádnou zodpovědnost za případné problémy, které se u vás s aplikací tohoto souboru vyskytnou.

free download cz soubor
velikost souboru 524k čeština jako zip soubor k volnému stažení - Jet-Audio 4.6
IQ TEST


velikost souboru 553k čeština jako zip soubor k volnému stažení - Jet-Audio 4.7


velikost souboru 558k čeština jako zip soubor k volnému stažení - Jet-Audio 4.83


velikost souboru 131k čeština jako zip soubor k volnému stažení - Jet-Audio UIB Maker 4.xx

Tento počeštěný soubor smí být volně používán za předpokladu, že se tím uživatel nebude jakkoli hmotně obohacovat.

Autorské právo na webovou prezentaci má portál www.cestiny.cz


domovská stránka k programu
www.cowon.com