češtiny - jodymaster

Omni Page


Omni Page - OCR

Omni Page verze programu : SE (11)

OCR OmniPage SE Převod dokumentů do digitálních souborů. Převádí pomocí skeneru i složité papírové dokumenty, včetně barevných dokumentů s obrázky, obtékaným textem, barevným pozadím, tabulkami, seznamy se symboly a oddělovači. OmniPage obsahuje funkci Intelli-Train, která slouží k automatické výuce tvaru znaků v podezřelých slovech. Export do aplikací : Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Publisher HTML a další.

obrázek Omni Page

Omni Page

Aplikace češtiny Omni Page SE, jak program počeštit :

Návod :
Postup : Vybalit zabalenou knihovnu "opreseng.dll" a touto knihovnou nahradit stávající. Doporučuji vytvořit zálohu přepisovaného souboru.

Upozornění: Jako autor tohoto překladu do českého jazyka nenesu žádné riziko a nepřebírám žádnou zodpovědnost za případné problémy, které se u vás s aplikací tohoto souboru vyskytnou.

free download cz soubor
velikost souboru 175k čeština jako zip soubor k volnému stažení - Omni Page SE

Tento počeštěný soubor smí být volně používán za předpokladu, že se tím uživatel nebude jakkoli hmotně obohacovat.


domovská stránka k programu
www.archivex.cz