češtiny - jodymaster

Image Brander


Image Brander - vložit vodoznak

Image Brander verze programu : 1.2.109.143

Program umožňuje pohodlně vložit vodoznak do množství vybraných obrázků. Nemusí jít pouze o vodoznak, použijete ho při každém vkládání jednoho obrázku do druhého.

náhled na Image Brander obrazovku

náhed na Image Brander obrazovku

Aplikace češtiny Image Brander, jak program počeštit :

Obsah archivu : CZ Image Brander.exe , popis.htm Počeštění - po rozbalení program CZ Image Brander.exe nakopírujte nebo přesuňte do kořene programu (Program Files/92hicks.com/Image Brander) po kliknutí na něj se program spustí a přepíše originál soubor imgbrndr.exe .

Upozornění: Jako autor tohoto překladu do českého jazyka nenesu žádné riziko a nepřebírám žádnou zodpovědnost za případné problémy, které se u vás s aplikací tohoto souboru vyskytnou.

free download cz soubor
velikost souboru 52k čeština jako zip soubor k volnému stažení - Image Brander

Tento počeštěný soubor smí být volně používán za předpokladu, že se tím uživatel nebude jakkoli hmotně obohacovat.


domovská stránka k programu
www.92hicks.com