češtiny - jodymaster

DLL Show


DLL Show - závislosti spuštěných programů

DLL Show verze programu : 4.7

Program DLL Show ukazuje závislosti spuštěných programů na dalších souborech. V horní části okna si vyberete název spuštěného souboru, ve spodní se objeví všechny návaznosti. Dobrá pomůcka např. pro ruční optimalizaci a čištění systému.

náhled na DLL Show obrazovku

náhed na DLL Show obrazovku

Aplikace češtiny Dll Show 4.7, jak program počeštit :

Návod :
Počeštěný EXE soubor nakopírujte do nainstalovaného programu, tak aby původní soubor byl přepsán.

Upozornění: Jako autor tohoto překladu do českého jazyka nenesu žádné riziko a nepřebírám žádnou zodpovědnost za případné problémy, které se u vás s aplikací tohoto souboru vyskytnou.

free download cz soubor
velikost souboru 89k čeština jako zip soubor k volnému stažení - Dll Show 4.7

Tento počeštěný soubor smí být volně používán za předpokladu, že se tím uživatel nebude jakkoli hmotně obohacovat.

Autorské právo na webovou prezentaci má portál www.cestiny.cz


domovská stránka k programu
www.gregorybraun.com

Poznámka DLL Reporting Utility for Windows 9x/ME/XP